doradca-podatkowy-ruda-śląska

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Od osoby, która zajmuje się tą profesją, wymaga się spełnienia kilku istotnych wymogów formalnych, przede wszystkim osoba ta musi widnieć na specjalnej, oficjalnej liście doradców podatkowych. Zawód ten jest bardzo odpowiedzialny, ponieważ polega na doradzaniu klientom w kwestiach podatkowych.

Doradca podatkowy Ruda Śląska i jego rola

Doradca podatkowy służy pomocą każdej osobie, która nie radzi sobie z podatkami, a także z rozliczeniami ich dotyczącymi. Osoby takie powinny zwrócić się bezpośrednio do specjalisty. Służy on nieocenioną pomocą, zwłaszcza osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Doradca podatkowy to zawód, który wymaga rozległej wiedzy i kompetencji.

Zadania doradcy podatkowego

Doradca podatkowy Ruda Śląska to osoba, przed którą stoi kilka odpowiedzialnych zadań. Przygotowuje porady i opinie, a także wyjaśnia trudne kwestie dotyczące podatków inkasentom oraz płatnikom. Jego rola polega na przygotowywaniu deklaracji, a także zeznań podatkowych i pomoc w ich wypełnianiu. Do zadań doradcy podatkowego należy także prowadzenie ksiąg podatkowych oraz wszelkiego rodzaju ewidencji, które służą celom podatkowym. Doradca podatkowy przeprowadza audyt funkcji podatkowej i pełni funkcję reprezentanta albo pełnomocnika osoby, która jest podatnikiem, płatnikiem, albo inkasentem, w czasie odbywającego się postępowania przed organami podatkowymi, kontrolą skarbową i administracją publiczną.

Co zrobić, żeby zostać doradcą podatkowym?

Każda osoba, która chce zostać doradcą podatkowym, musi odznaczać się pełną zdolnością do czynów prawnych oraz mieć pełnię praw obywatelskich. Przyszły doradca podatkowy musi wyróżniać się nieskazitelnym charakterem, a jego postępowanie powinno gwarantować profesjonalizm i uczciwość w postępowaniu. Musi to być także osoba, która ma wyższe wykształcenie oraz pozytywnie zdała egzamin zawodowy. Po odbyciu sześciomiesięcznej praktyki osoba taka może złożyć wniosek o wpisanie na listę doradców podatkowych.

Egzamin, który uprawnia do tego, aby zostać doradca, składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Do każdej z nich warto się korzystnie przygotować.

Inną metodą, aby zostać doradcą podatkowym bez zdawania egzaminu. jest przynależność do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Osoby, które mają tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych albo ekonomicznych, czy tytuły naukowe związane z prawem finansowym, albo finansami mogą zostać doradcami podatkowymi bez konieczność zdawania żadnego egzaminu.