firma-windykacyjna-katowice

Firmy windykacyjne zajmują się odzyskiwaniem zadłużenia. Są swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem, a ich działania mają doprowadzić do ugody pomiędzy stronami. Firma windykacyjna jest podmiotem prywatnym, który działa na zlecenie wierzyciela.

Jak działają firmy windykacyjne?

Firma windykacyjna Katowice zatrudnia pracowników, tzw. windykatorów, których głównym zadaniem jest uświadomienie dłużnikowi faktu, że posiada on dług i skłonienie go do jak najszybszej spłaty. Windykator może zaproponować dłużnikowi rozłożenie należności na raty, które będą dopasowane do możliwości finansowych osoby zadłużonej.
Firma windykacyjna nie jest komornikiem i nie może przejąć majątku dłużnika, ruchomego lub nieruchomego. Pracownicy tej firmy podejmują działania, aby doprowadzić do polubownej spłaty zadłużenia. Jeżeli będą one bezskuteczne sprawa trafia do sądu, a stamtąd do komornika.

Firma windykacyjna Katowice – etapy postępowania

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie wierzytelności, jej stanu faktycznego. Następnie pracownicy takiej firmy kontaktują się z dłużnikiem za pomocą rozmów telefonicznych, maili, listów lub wysyłając SMS-y. Windykator może wpisać dłużnika do różnych rejestrów, takich jak KRD, BIG, BIK.
Kosztami windykacji obciążony jest dłużnik. Wzrasta wówczas znacząco kwota, której domaga się wierzyciel. Natomiast w przypadku, kiedy sprawa przekazywana jest do sądu, koszty ponosi osoba składająca wniosek. W przypadku wygranej sprawy wierzyciel dolicza koszty dłużnikowi.

Kto może skorzystać z usług firmy windykacyjnej?

Z usług firmy windykacyjne skorzystać może każda osoba, która nie może wyegzekwować należnych sobie pieniędzy. Może to być osoba prywatna, albo firma lub przedsiębiorstwo. Jednak firmy takie preferują wierzytelności masowe i skupują zadłużenia od firm takich jak banki, pożyczkodawcy oraz firm telekomunikacyjnych lub ubezpieczycieli.
Firma windykacyjna Katowice odkupuje najczęściej bardzo duże pakiety długów od wierzycieli, za niewielką część żądanej kwoty. Ich zarobek polega na tym, że odzyskują należności.
Głównym obszarem działalności firm windykacyjnych na terenie Katowic są te zakłady, które mają problemy finansowe, albo celowo unikają spłacania swoich zobowiązań. Windykatorzy korzystają często z pomocy innych ludzi, jak chociażby detektywi, którzy dokładnie analizują działalność dłużnika, śledzą jego ruchy w internecie lub na portalach społecznościowych, wypytują znajomych i sąsiadów. Sprawdzają także szczegółowo dokumentację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym