Pracodawca to osoba, która w pierwszej kolejności jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracownika. Ma on obowiązek odbyć pierwsze szkolenie BHP po pół roku rozpoczęcia swojej działalności. Mogą to być kursy BHP dla pracodawców online albo stacjonarne, mogą to być także seminaria albo samokształcenie. Szkolenia te powinny być powtarzane co pięć lat.

Kursy BHP dla pracodawców online- na czym polegają?

Szkolenia online odbywają się na specjalnych platformach. Powstają z myślą o wszystkich tych pracodawcach, którzy nie chcą tracić czasu na dojazd do placówki szkoleniowej i niepotrzebne stanie w korkach. W szkoleniach tych uczestniczyć może zarówno pracodawca, jak i jego pracownicy. Dodatkową zaletą takich kursów jest uniknięcie kosztów, które trzeba by było ponieść, wynajmując salę. Szkolenia te przygotowują także do testów BHP, które także można przeprowadzić online.

Jakie są rodzaje szkoleń dla pracodawców?

Pierwszym rodzajem kursów BHP, które powinien przejść każdy pracodawca, to szkolenia okresowe dla kierujących pracownikami i dla pracodawców. Podczas tego kursu można zapoznać się z podstawowymi zasadami BHP, a także z odpowiedzialnością za ich naruszenie. Szczególny nacisk w tym szkoleniu kładzie się na ochronę kobiet w ciąży, a także karmiących piersią.

Innym rodzajem szkoleń BHP dla pracodawców są kursy, które przygotowują do pełnienia funkcji pracownika BHP w konkretnym przedsiębiorstwie. Szkolenia te dotyczą identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych, a także ryzyka, które jest z nim związane. Przygotowują także do kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia oraz metod eliminowania albo ograniczenia kontaktu pracowników z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Kursy BHP dla pracodawców online uczą także, jak ustalić okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, a także chorób zawodowych. Pozwalają także określić niezbędne działania profilaktyczne i wiele innych rzeczy.

Jak często pracodawca musi przeprowadzić szkolenia BHP?

Pierwsze szkolenie powinien pracodawca odbyć zaraz na początku swojej ścieżki zawodowej, najlepiej w momencie, kiedy zatrudnia pierwszego pracownika, albo kiedy zaczyna rządzić pierwszymi osobami. Szkolenia takie, przeprowadzane dla właścicieli zakładów i przedsiębiorstw oraz dla osób na stanowiskach kierowniczych, są ważne przez pięć lat. Po upływie tego czasu trzeba je koniecznie powtórzyć. Pracodawca powinien także pamiętać, że ma on obowiązek wysyłania regularnie swoich pracowników na kursy BHP.